Publikacije
| |

Zasavski muzej Trbovlje je od leta 1974 do danes izdal 27 publikacij. Muzejski strokovni delavci pa so kot avtorji ali soavtorji sedelovali še pri 20 publikacijah, ki so jih izdale druge institucije. Obravnavane teme zajemajo praktično vsa področja naših treh krajev, od najstarejših obdobji do danes. Vse publikacije so na razpolago v muzeju, vendar večina samo v nekaj izvodih (za njihovo uporabo veljajo enaki pogoji, kot v knjižnicah).

Še vedno pa so na razpolago naslednje publikacije:


Leopold Hočevar - Hoči, slovenski slikar; Marijan Tršar, Aleksandra Forte, Revirski muzej Trbovlje, Trbovlje 1996

Stojan Batič; Aleksandra Forte, Zasavski muzej Trbovlje, Trbovlje 1999

Srečno...črne doline, katalog stalne razstave v Zasavskem muzeju Trbovlje;Irena Ivančič Lebar, Jana Mlakar Adamic, Nevenka Hacin, Miran Kalšek, Zasavski muzej Trbovlje,Trbovlje 2001

Otroški vrtci; Nevenka Hacin, Zasavski muzej Trbovlje, Trbovlje 2001

Spomeniki Zasavja - Zagorje, Trbovlje, Hrastnik; Aleksandra Forte, Zasavski muzej Trbovlje, Trbovlje 2002

Rudarsko stanovanje, Bivalna kultura skozi čas; Jana Mlakar Adamic Zasavski muzej Trbovlje, Trbovlje 2003

Razvoj trgovine v Zasavju; Miran Kalšek, Nevenka Hacin, Zasavski muzej Trbovlje, Trbovlje 2003

Zasavski premogovniki danes in nikoli več; Irena Ivančič Lebar, Trbovlje 2004

Slikarji Zasavja; Aleksandra Forte, Trbovlje 2004

Naše Trbovlje od trga do mesta; Irena Ivančič Lebar, Trbovlje 2006

Etnološka pot Trboveljske rudarske kolonije, Jana Mlakar Adamič, ZMT, Trbovlje 2006

Ob 100-letnici prvega vrtca v Zasavju, Nevenka Hacin, ZMT, Trbovlje 2007

Okupacija in mobilizacija, Gregor Jerman, Andrej Zorko, ZMT, Trbbovlje 2007

Zgodovina zasavskega zdravstva, Irena Ivančič Lebar, ZMT, Trbovlje 2008

Od štolma do šahta, Irena Ivančič Lebar, ZMT, Trbovlje 2008

Župani naših Trbovelj, Irena Ivančič Lebar, ZMT, Trbovlje 2009

Šport v Trbovljah, Gregor Jerman, ZMT, Trbovlje 2010

Iz hiše pisanih spominov: zanimivi dogodki iz "življenja" občine Trbovlje od 1949 do 1941, mag. Hedvika Zdovc in Irena Ivančič Lebar, ZMT, Trbovlje 2011

Cene posameznih publikacij so od 10 - 30 Evrov in jih lahko naročite po telefonu ali dvignete osebno.

KONTAKT
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
Ulica 1. junija 15
1420 Trbovlje
E: zasavski.muzej@siol.net


LOKACIJA
© ZMT 2009, vse pravice pridržane
Pravno obvestilo | Avtorji