Predstavitev

Lep Pozdrav na spletu Zasavskega muzeja Trbovlje!

Naj se najprej na kratko predstavimo. Kot medobčinski muzej za novejšo zgodovino smo začeli delovati šele po letu 1990; pred tem smo od leta 1951 delovali kot muzej NOB in ljudske revolucije, kar je bilo zaznati tudi v imenu (Revirski muzej ljudske revolucije). Novo začrtano vizijo razvoja kljub stalni prostorski stiski, urejanju objektov in prostorov pospešeno realiziramo na vseh področjih dela. Krog obiskovalcev in uporabnikov gradiva, ravno tako informatorjev ter zbiralcev se nenehno širi. Dejavnost muzeja je najvidnejša na področju prezentacije gradiva in v publicistiki. Osnova prezentacije je stalna razstava Srečno...črne doline v matičnem muzeju, na kateri smo s kombinacijo klasične in ambientalne postavitve  zajeli deset glavnih tem, ki pomenijo rdečo nit razvoja vseh treh zasavskih krajev v zadnjih dvesto letih.

Poleg stalne razstave sta občasno na ogled stalni likovni zbirki akad. kiparja Stojana Batica in akad.slikarja Leopolda Hočevarja, ki sta ustvarila obsežen opus na temo rudarjenja in industrijske krajine.  Dopolnjuje ju občasno postavljena zbirka (v nastajanju) Zasavskih likovnikov.

Poleg razstav in zbirk v muzejski zgradbi obiskovalcem nudimo tudi ogled avtentičnega rudarskega stanovanja nedaleč stran v rudarski koloniji in po dogovoru tudi  krajšo predstavitev ostalih kolonij s krušnimi pečmi in vhodi vrudniške rove.

Za politično neobčutljive so še vedno na razpolago Cebine s spominsko sobo Ustanovnega kongresa KPS in krajšo razstavo o političnem razvoju med obema svetovnima vojnama.

Možen je tudi ogled muzejske zbirke v Hrastniku, kjer si poleg lutkovne zbirke v drugem nadstropju lahko ogledate razvoj šolstva in druge svetovne vojne v prvem, arheološke ostanke izkopavanja v Podkraju v pritličju, po hodnikih pa fotografski prikaz razvoja Hrastnika. 

Če vas je kaj pritegnilo, vas vabimo na ogledi »in situ« in upam, da boste pozitivno presenečeni glede na splošno pojmovanje naših krajev (črni, rdeči, onesnaženi, turistično nezanimivi....). Nekaj utrinkov imate pred seboj, ocenite jih in se odločite. Zgubiti se ne morete, saj vodi skozi vsak kraj samo ena cesta. Za dodatne informacije se sprehodite po naši spletni strani, pišite na info@zasavskimuzejtrbovlje.si ali klicite.


KONTAKT
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
Ulica 1. junija 15
1420 Trbovlje
E: zasavski.muzej@siol.net


LOKACIJA
© ZMT 2009, vse pravice pridržane
Pravno obvestilo | Avtorji