Aktualno
 

2014-09-19

Kam po končani osnovni šoli: Poklicno in srednje šolstvo v Zasavju

Zasavski muzej Trbovlje
vas vabi na ogled občasna razstava avtorice
Nevenke Hacin


KAM PO KONČANI OSNOVNI ŠOLI:
POKLICNO IN SREDNJE ŠOLSTVO V ZASAVJU

Razstava je na ogled
od 15. 9. 2014 do 15. 11. 2014

Sestavni del življenja današnjih otrok je organizirano izobraževanje, ki pa še ne tako daleč nazaj ni bilo samo po sebi umevno. O osnovnem šolstvu na slovenskem ozemlju govorimo sicer že od 13. stoletja dalje, dejansko pa je temelje za organiziran razvoj osnovnošolskega izobraževanja postavila terezijanska reforma leta 1774, nadgradil pa Zakon o ljudskih šolah iz leta 1869. Zato je povsem razumljivo, da je bilo izobraževanje med osnovnim in visokim šolstvom, od leta 1967 t. i. srednješolsko izobraževanje, prej izjema kot pravilo, lahko rečemo celo privilegij za otroke v kmečko-delavskem in socialno šibkem okolju, kakršno je bilo Zasavje vse do zadnje tretjine 19. stoletja.

Začetki pridobivanja premoga, ki so vodili do industrializacije tega območja, so zaradi naraščanja števila prebivalstva in njegovih potreb po uslužnostnih dejavnosti začeli vplivati na začetke in razvoj izobraževanja za t. i. meščanske poklice (obrtne šole). Po drugi svetovni vojni so jih nadomestile poklicne in srednje šole, povezane s potrebami rudarstva in industrije ter z vse pomembnejšo vlogo Zasavja v socialistični Jugoslaviji. Šole so postale dostopne vsakemu otroku (možnost štipendij), ki je uspešno (ali neuspešno) zaključil osnovnošolsko izobraževanje.

Demokratizacija srednjega šolstva, ki se je v Evropi začela v 20. stoletju, v naših krajih pa zlasti po letu 1960, je družbi zagotavljala napredek, po drugi strani pa zaradi nižanja kriterijev pri vpisih in neusklajenosti vzgojno-izobraževalnih programov s potrebami družbe in gospodarstva vodila do nezdravega naraščanja brezposelnosti, zlasti med mladimi. 

Uvod v razstavo se začenja z razlago termina šolstvo oz. nanj vezana pojma vzgoja in izobraževanje. V nadaljevanju sledi predstavitev posamezne šole v različnih časovnih obdobjih s teksti, dokumenti in fotografijami. Panojsko predstavitev dopolnjuje ambientalna postavitev oz. tri prizorišča šolskega dogajanja, ki predstavljajo delovni dan dijaka: splošna učilnica ( osnovna oprema in učbeniki), učilnica za strokovne predmete (strojepisnica, učila) in šolska delavnica za izvajanje praktičnega pouka kovinarjev ( delovna miza s primeži, orodja za obdelavo pocinkane pločevine,...).

Vsaka scena ambienta  prikazuje in pojasnjuje posamezne vzgojno-izobraževalne programe, tipične za šole v Zasavju, in dopušča preizkušanje posameznih delovnih orodij (izdelava vijaka).

Razstavo zaključujemo s sloganom ŠOLA DANES ZA JUTRI, s katerim se predstavijo današnje šole v Zasavju: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Srednja šola Zagorje v sliki (fotografije) in besedi (vizija posamezne VIU).OBRAZSTAVNE DEJAVNOSTI:

STROKOVNO VODSTVO za vse starostne skupine.
UČNE URE za predšolske otroke, učence, dijake.
TEHNIŠKI DNEVI za učence II. triade.
                                   INDIVIDUALNI OGLEDI NA RAČUNALNIKU:                                      
dokumentarni posnetek običaja Skok čez kožo,
fotografsko gradivo o šolah, predstavljenih na razstavi.

Muzej je odprt:
v ponedeljek in petek od 8.00 do 12.00,
torek, sreda, četrtek od 8.00 do 18.00,
sobota od 9.00 do 12.00

Vstopnine ni!
Vabljeni!
 


Dodatne informacije in najave skupin  Nevenka Hacin, muzejska svetovalka
tel: 030 203 103 ali e-mail: nevenka.zmt @ siol.net

 
VEČ:o razstavi

KONTAKT
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
Ulica 1. junija 15
1420 Trbovlje
E: zasavski.muzej@siol.net


LOKACIJA
© ZMT 2009, vse pravice pridržane
Pravno obvestilo | Avtorji