Aktualno
 

2014-01-09

Obrt v Zasavju: Šušter, šnajder, mojškra - o čevljarstvu, krojaštvu in šiviljstvu

V Zasavskem muzeju Trbovlje je na ogled
občasna razstava avtorice
Jane Mlakar Adamič


Obrt v Zasavju: Šušter, šnajder, mojškra - o čevljarstvu, krojaštvu in šiviljstvuČeprav Zasavje ni bilo nikoli zares pomembno obrtno in trgovsko središče, so za vsakodnevne potrebe po večini proletarskega prebivalstva, ki se je v zasavskih dolinah nakopičil po odkritju premoga v začetku 19. stoletja, poskrbeli ravno obrtniki, trgovci in gostilničarji. Predstavljali so tisti del črnorevirskega prebivalstva, ki ni sodil niti v delavsko večino niti med večinoma tujerodno rudniško elito, zato kot socialna in profesionalna skupina dopolnjujejo sliko življenja v Zasavju v zadnjih 200 letih. Ker pa je obrt v splošnem preobsežna tema, da bi jo lahko predstavili v celoti, smo jo v ZMT zasnovali v obliki ciklusa, katerega cilj je serija knjižic in razstav. Začenjamo s temeljno človekovo potrebo po obleki in obutvi. Krojaška, šiviljska in čevljarska obrt veljajo tudi za najbolj razširjene obrti in imajo zelo dolgo tradicijo. Naslednje leto bo sledilo, kar dopolnjuje človekovo zunanjo podobo in notranje zadovoljstvo - 'kar polepša in osreči' (frizerji in brivci, fotografi, zlatarji, slaščičarji ...). Pa 'skrb za bivališča' (v tej skupini bodo imeli glavno besedo zidarji, slikopleskarji in soboslikarji, mizarji ...) in tako naprej.

 
Razstava o čevljarstvu, krojaštvu in šiviljstvu je razdeljena na tri dele.

 
Prvi del - panojski - pojasni pojem 'obrt', v tekstu in sliki govori o zgodovini obrti v splošnem in kaj se je dogajalo na tem področju v Zasavju. Predstavi nelojalno konkurenco obrtnikov - šušmarje. Seznanja z zgodovino obrtnih šol v Zasavju in se osredotoči na njihove šolarje, ki so bili hkrati tudi vajenci. Sledita predstavitvi dveh ključnih dejavnosti, ki človeka obujta in oblečeta - čevljarstva in krojaštva. Vmes so v vitrini originalni obrtni registri - dokumenti, ki kljub skromni zapisom ogromno povedo in so bili tudi navdih za obdelavo obrtne teme in postavitev takšne razstave.

 
V drugem delu razstave je ambientalna čevljarska delavnica z lutko čevljarja, dvema šivalnima strojema, napravami za širjenje čevljev, kopiti za izdelavo čevljev, številnim drobnim orodjem, skrinjo, polno pripomočkov, s kakršno so prišli na delo čevljarski pomočniki, originalnim pomočniškim pismom itd.

 
Tretji del razstave pa je tisti, v katerem se iz blaga ustvarja oblačila. Razstavljenih je devet različnih tipov šivalnih strojev, krojaški delovni pult, miza za likanje, številni likalniki, od železnih iz enega kosa, ki ga šibkejši ne morejo dvigniti, do velikih električnih likalnikov. Ohranjeni so originalni kroji iz papirja, ki so bili osnova za izdelavo oblačil in dva zvezka z merami, kamor je mojster po posebnem zaporedju zapisovala mere in želje svojih strank. Na enem od strojev je v obliki knjižice predstavljena njegova zgodovina in zgodba, ki jo je zapisala donatorica stroja. V tretjem delu razstave so pojasnjene še etimološke sledi krojaštva in čevljarstva: izrazi kot so: plačati ceho, pobrati šila in kopita, vleči dreto, vandrovec, nositi hlače, dela kot singerica... Celotno razstavo odlikuje bogato fotografsko gradivo.

 
Poleg naštetega steče ob razstavi pogovor o tem, kaj je potrebno, da nastane čevelj, kako nastane obleka ter kakšen je bil po videzu in količini oblačilni standard v delavskem okolju pred drugo svetovno vojno. V splošnem pa razstava prikazuje obrtne panoge, ki so bile še pred kratkim v Zasavju dobro zastopane, danes pa jih praktično ni več. Ob razstavi je izšla tudi 70-stranska publikacija.
Vodenje po razstavi je prilagojeno skupinam, preizkušanje delovnih orodij in pripomočkov je dovoljeno. Za učence OŠ (po želji) tudi delovni listi.

Vabljeni!

 
Muzej je odprt v ponedeljek in petek od 8.00 do 12.00,
torek, sreda, četrtek od 8.00 do 18.00,
sobota od 9.00 do 12.00
Vstopnine ni!
Dodatne informacije in najave za skupine
Jana Mlakar Adamič, muzejska svetnica
tel: 030 203 104

KONTAKT
ZASAVSKI MUZEJ TRBOVLJE
Ulica 1. junija 15
1420 Trbovlje
E: zasavski.muzej@siol.net


LOKACIJA
© ZMT 2009, vse pravice pridržane
Pravno obvestilo | Avtorji